Waar en hoe ben jij het meest creatief?

tijdens onze masterclasses deze vraag gesteld waar en hoe de meest brijante ingevingen tot stand komen.

We hebben heel veel verschillende antwoorden gekregen. Maar 1 antwoord is nog nooit gegeven. De plekken variëren van bank, bed, bad, douche tot auto, voor de TV, in het café, op het strand, in het bos en zelfs op vakantie.

De situatie verschilt van alleen reflecterend, onder hoge druk, tijdens de (rem)slaap, onder het sporten tot aan druk in gesprek met verschillende inspirerende mensen.

Je ziet vele verschillende locaties en hoedanigheden en bovenstaande is nog lang niet uitputtend. Opvallend genoeg hebben we de laatste 4 jaar nog nooit dat ene specifiek antwoord gekregen over creatieve plek en hoedanigheid.

Ik vraag me af of ooit dat antwoord nog geven zal worden,…

Waar doel je toch op? Zal je jezelf misschien afvragen. Voor dat antwoord en bijbehorende uitleg nodig ik je graag uit om eens een van onze masterclasses bij te wonen.

Graag nodigen we je uit om tijdens een van onze Masterclasses over Het Nieuwe Werken te komen kennis maken en kennis delen.

Klik op www.productivitypartners.nl/masterclass voor details en data.

Burgerparticipatie Nieuwe Stijl

In december heb ik  tijdens het Amsterdam Open Innovatie festival een avond bijgewoond over “Crowdsourcing bij publieke vraagstukken”. Dit was de eerste van vier afleveringen waarin de mogelijkheden van het gebruik van open innovatie bij publieke vraagstukken voor de Gemeente Amsterdam. Tijdens deze eerste aflevering stond crowdsourcing centraal.

Crowdsourcing is een Engelstalig neologisme, gebruikt om een recente ontwikkeling aan te duiden, waarin organisaties (overheid, bedrijven, instituten) of personen gebruik maken van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, geïnteresseerden) voor consultancy, innovatie, beleidsvorming en onderzoek…..bij de meningsvorming, of om interessante nieuwe ideeën aangereikt te krijgen (aanvulling)


Jeff Howe – Crowdsourcing

Aan de hand van tal van voorbeelden kregen de zaal/crowd, bestaande uit “echte”Amsterdamse burgers, ambtenaren en 2.0 “fans” zo ver om actief aan de slag te gaan met het crowdsourcing concept en de mogelijkheden ervan voor de gemeente Amsterdam.

Deze avond deed mij terugdenken aan een discussie die ik in 1996 in opdracht van Ben Verwaayen binnen KPN organiseerde. Voor het eerst werd het web toegepast om een discussie te voeren met alle medewerkers over de toekomst van het bedrijf ”Telecom Over Morgen”(TOM).  De discussie duurde 3 maanden en werd gevoerd rond 5 thema’s.

Op basis van mijn ervaring met de organisatie van deze discussie en ook op basis van de avond gisteren heb ik de belangrijkste succesfactoren voor het voeren van een publieke discussie op een rij gezet.

 1. Als je rond een bepaald onderwerp mensen graag wil betrekken bij de meningsvorming, licht het onderwerp dan goed toe en maak duidelijk wat je verwacht en misschien ook binnen welke termijn. Rond zaken op een gegeven moment ook weer af.
 2. Besteed voldoende aandacht aan het tekstueel en grafisch aantrekkelijk maken van de omgeving waarin je de disussie wilt voeren. Maak maximaal gebruik van social media mogelijkheden.
 3. Stimuleer mensen niet om hun mening te geven of ideeën aan te reiken als je van tevoren weet dat er toch niets mee wordt gedaan.
 4. Organiseer het zo dat er ook iets wordt gedaan met de inbreng en geef feedback. Anders loop je het risico dat er een soort Klaagmuur ontstaat en voelen mensen zich niet respectvol behandeld.
 5. Hanteer een aantal basisregels voor het voeren van de discussie. Ga ervan uit dat mensen zich daaraan houden. En corrigeer (modereer) als dat nodig is achteraf. Het mooiste is als de deelnemers in de discussie elkaar zelf aanspreken op uitgangspunten op het moment dat dat nodig is.
 6. Het is een goed idee om in aanvulling op de publieke discussie een soort 2e laag in de communicatie te leggen waarin je reflecteert op trends in de discussie of bepaalde ideeën extra aandacht geeft om ze verder uit te diepen;
 7. Vier met een bepaalde regelmaat ook de successen. En communiceer daar ook over.
 8. Doe niet alles virtueel, maar voer het debat ook zo nu en dan op een fysieke plek.

Ik denk dat de gemeente Amsterdam met dit initiatief om via crowdsourcing de intelligentie te gebruiken van Amsterdammers en andere virtuele kosmopolieten een trendsetter is die veel opvolging zal vinden bij andere gemeentes. Dit traject binnen Amsterdam blijf ik actief volgen.

Het nieuwe werken is net moderne kunst

Van de week zat ik met collega’s te brainstormen over ‘Het nieuwe werken’. Wat is de definitie van Het nieuwe werken? Hoe lang blijft Het nieuwe werken nog actueel? Wat valt er allemaal onder het nieuwe werken? Enzovoorts… Ik merk vaak dat deze discussies niet echte concrete antwoorden opleveren. We hebben te maken met een echte hype. Werkelijk iedereen springt op het onderwerp en noemt zichzelf al snel een expert. Het doel van dit artikel is om d.m.v. een vergelijking aan te geven wat de functie van Het nieuwe werken is. Aan het einde van dit artikel durf ik zelfs een definitie van Het nieuwe werken te presenteren. De gekozen vergelijking met Het nieuwe werken is ‘Moderne kunst’. Laten we beginnen met de volgende vraag: “Wat is moderne kunst?”. Deze vraag wordt meestal gesteld door mensen die moderne kunt willen herkennen en afbakenen. Je kunt zeggen dat degene die deze vraag stelt nieuw is in het onderwerp. De vraag “Wat is Het nieuwe werken” is precies dezelfde vraag alleen het onderwerp is anders… Vandaar deze metafoor.

Definitie Moderne kunst
‘Moderne kunst’ is de term die algemeen gebruikt wordt voor de avant-gardistische artistieke uitingen vanaf het begin van de 20e eeuw tot ongeveer de jaren ’60. Belangrijke stromingen binnen de moderne kunst waren Kubisme, Futurisme, Dada en Surrealisme. De kunst die sinds de jaren ’60 gemaakt wordt, wordt meestal aangeduid met hedendaagse kunst.

Onderstaande uitspraken zijn van toepassing op zowel Het nieuwe werken als voor Moderne kunst:

 • Het is een hype
 • Als je tien experts vraag wat het is dan krijg je tien verschillende antwoorden
 • Vraag dezelfde tien experts een voorbeeld te geven en je krijgt 10 verschillende resultaten
 • Kent vele verschijningsvormen Vernieuwing staat centraal Prikkelt mensen
 • Door mensen en voor mensen
 • Gebruikt nieuwe technologie/materialen
 • Voor beiden kun je subsidie van de overheid ontvangen Oude wijn in nieuwe zakken

Net als Het nieuwe werken stond Moderne kunst ook voor een vernieuwing. Het verschil is dat het gaat over een ander onderwerp. Vanaf het begin van de 20e eeuw tot ongeveer de jaren ’60 werd de nieuwe kunststijl Moderne kunst genoemd. Hierbij staat het woord modern voor vernieuwing. De nieuwe kunst van tegenwoordig wordt geen Moderne kunst meer genoemd, maar Hedendaagse kunst. Zo zal Het nieuwe werken over een tijdje weer ‘het gewone werken’ genoemd worden. Wellicht komt er zelfs weer een nieuwe term voor een volgende fase van vernieuwing in werk.
Af en toe heb ik het idee dat we (iedereen die vertelt over Het nieuwe werken) bezig zijn een steeds grotere vaagheid te creëren rondom de term ‘Het nieuwe werken’. Het is tijd om Het nieuwe werken een plek te gaan geven. Hierbij mijn aanzet: Ik zie Het nieuwe werken als een aanduiding van een nieuwe vorm van werken t.o.v. de gebruikelijke manier van werken, net zoals Moderne kunst een nieuwe vorm van kunst t.o.v. de gebruikelijke kunst van die tijd aangaf. Hierbij een definitie van Het nieuwe werken gebaseerd op de eerder genoemde definitie van Moderne kunst:
Definitie Het nieuwe werken
‘Het nieuwe werken’ is de term die algemeen gebruikt wordt om een stroming aan te duiden van vernieuwing in de manier van werken vanaf het begin van de 21e eeuw tot heden. Belangrijke invalshoeken van deze stroming zijn technologische, fysieke, organisatorische en mentale vernieuwing.
Ik ben zeer benieuwd wat jij vindt van de overeenkomst tussen hedendaagse kunst en Het nieuwe werken. Vind jij ook dat Het nieuwe werken een stroming is en ben jij van mening dat het uiteindelijk ‘gewoon’ weer werken genoemd gaat worden? Artikel is ook verschenen in de Computable. Lees meer

10 Praktische tips voor thuiswerken

Veel organisaties associëren Het Nieuwe Werken met flexibel werken en thuiswerken. Hoewel Het Nieuwe Werken ook in andere vormen voorkomt is thuiswerken een interessante graadmeter hoe een organisatie omgaat met verandering van werkstijl. De reacties op thuiswerken variëren van euforisch tot panisch. Lekker de files omzeilen met de laptop op de bank. of schreeuwende kinderen om je heen, een baas die zeurt dat je niet hard genoeg werkt, terwijl je partner roept dat jij de rust in huis verstoort. Hoe weet je eigenlijk of thuiswerkers goed hun werk doen en hoe voorkom je dat gevoelige bedrijfsinformatie op verkeerde plaatsen belandt? Hier volgen 10 praktische tips voor thuiswerken, ofwel hoe blijf je tegelijkertijd vriendjes met je baas en met je partner. De urgentie van thuiswerken
Thuiswerken doe je niet zomaar. De ideale vorm van thuiswerken levert zowel werknemer als werkgever iets op. Hogere productiviteit omdat je files en onnodige reistijd kunt voorkomen of hogere medewerkertevredenheid omdat je flexibel je tijd in kunt delen wanneer je kindje ziek is zonder dat het werk hieronder leidt. In essentie gaat het er om of je wilt werken op een andere locatie omdat je dan productiever bent, of dat je wilt werken op andere tijden omdat dit beter past in jouw persoonlijke levensbehoefte.

“Werken waar je wilt” versus “Werken wanneer je wilt”
‘Werken waar je wilt’ is het eenvoudigste vraagstuk. Werknemer en werkgever hebben een gemeenschappelijk belang; productiviteit en resultaat. Op die basis zijn goede afspraken te maken wat er van elkaar verwacht wordt. De werkgever biedt faciliteiten om het werk ergens anders te doen. De werknemer levert binnen de gestelde kaders het afgesproken resultaat.
‘Werken wanneer je wilt’, gaat een stapje verder. De werknemer heeft een direct voordeel; flexibiliteit. De werkgever heeft alleen een direct voordeel als de werknemer voldoende ondernemerschap bezit en de gegeven vrijheid omzet in een hoger rendement. Daarbij mag de flexibiliteit de samenwerking binnen het team niet verstoren.

10 praktische tips voor thuiswerken
Thuiswerken lijkt onafwendbaar. De technische middelen zijn er. Een op tien werkenden gebruikt de woning al als werkplek of uitvalsbasis (bron: CBS). Met deze praktische tips creëert u een omgeving voor thuiswerken.

1. Een verantwoorde thuiswerkplek
De thuiswerkplek is een verlengstuk van kantoor en moet daarom voldoen aan de geldende normen. Hierbij gaat het om de werkruimte, de werkhouding en voldoende rustmomenten tussen de werkzaamheden. De eisen voor de werkplek moeten duidelijk zijn, net als de afspraken over arbeidsvoorwaarden en aansprakelijkheden tijdens thuiswerken.

2. Toegang tot werkinformatie
Uiteraard moet alle benodigde werkinformatie vanaf de thuiswerkplek bereikbaar zijn. Een ‘draagbare’ kopie (laptop of memory stick) van de benodigde informatie is de eenvoudigste voorziening, een ontsluiting via Internet de meest efficiënte. Een snelle internetverbinding thuis is daarbij wel een vereiste.

3. Informatiebeveiliging
Nu alle bedrijfsinformatie buiten de kantoormuren kan komen zijn goede beveiligingsmaatregelen onvermijdelijk. Technische beveiligingsmogelijkheden helpen tegen ongeautoriseerd gebruik en beschadiging, maar daarnaast zijn gedragsregels nodig voor het omgaan met bedrijfsinformatie in een ‘onbeheerde’ omgeving buiten de kantoormuren. Denk hierbij aan papieren in de afvalbak en de omgeving die een blik kan werpen op het beeldscherm of kan meeluisteren bij vertrouwelijke gesprekken.

4. Zorg voor bereikbaarheid
Er zijn voldoende redenen om werkzaamheden ergens anders te doen, maar collega’s hebben elkaar nodig voor ondersteuning of om vragen te stellen. Zorg dat collega’s weten waar je bent en zorg ook dat je bereikbaar bent. Maak desnoods aanvullende afspraken om ongestuurd te kunnen werken. Voorkom dat collega’s geen idee hebben waar en wanneer je bereikbaar bent.
Het bijhouden van een agenda die toegankelijk is voor jouw collega ’s gaat hierbij zeker helpen.

5. Voorspelbaarheid
Hoe krijgt iedereen het goede gevoel dat de juiste dingen gebeuren? Maak meetbare afspraken! Wat moet er af zijn en wanneer? Maar voorspelbaarheid betekent niet dat je altijd alle afspraken nakomt… Voorspelbaarheid betekent ook dat je op tijd en met goede argumenten communiceert dat je een afspraak niet gaat halen. Dien het teambelang en geef de anderen goede signalen en voldoende gelegenheid om mee te denken over alternatieve oplossingen.

6. Scheiding tussen werk en privé
Is jouw thuisomgeving er ook klaar voor? Het leven thuis gaat gewoon verder en de verleiding is groot dat je in de dagelijkse beslommeringen wordt getrokken. Verstoor jij aan de andere kant met jouw aanwezigheid de huiselijke situatie niet teveel? Zorg dat het voor huisgenoten duidelijk is wanneer je ‘thuis’ bent en wanneer je thuis ongestoord wilt werken. Voor het beste resultaat is een afgesloten werkplek de beste oplossing.

7. Voorkom overcompensatie
“Mensen die telewerken maken meer uren dan hun collega´s die naar kantoor reizen. Ook is het risico op stress groter bij mensen die veel telewerken.”, aldus een onderzoek van TNO-Arbeid.

Je wilt bewijzen dat je de vrijheid waard bent die je hebt gekregen. Je doet overdag een boodschap, maar die tijd haal je ’s avonds natuurlijk weer in. Voor je het weet ben je niet ‘always online’, maar ‘always at work’. Bescherm jezelf tegen overcompensatie.
– Laat je niet afleiden door ad-hoc zaken (die misschien wel leuker zijn).
– Kies je werktijden en hou je daar aan. Morgen is er weer een dag.
– Zorg voor duidelijkheid naar je omgeving. Wanneer ben je ’On’ en wanneer ben je ‘Off’ (ook al ben je online)?

8. Wederzijds respect
Niet iedereen kan, en wil, op andere tijden werken. Sommige mensen raken zelfs in de stress als ze buiten de reguliere werktijden nog met werk worden geconfronteerd. Het succes van flexibel werken wordt bepaald door de ruimte die anderen jou gunnen om succesvol te zijn. Jij als ‘buitenbeentje’ moet zorgen dat er geen problemen ontstaan in de samenwerking. Respecteer het werkpatroon van anderen en stel je erop in dat het werk van de meeste anderen nog steeds tijdens reguliere kantooruren plaatsvindt.

9. Persoonlijk contact
De beste resultaten worden soms tijdens een kopje koffie verkregen. Een persoonlijke band, eerlijke feedback en informatie uit de wandelgangen… Onschatbare instrumenten die je niet kunt digitaliseren. Bedenk goed dat je voor een persoonlijke vriend altijd net een stapje harder doet dan voor een digitale vriend. Succes moet je gegund worden. Een goede reden om regelmatig op kantoor te zijn en op te draven bij bijeenkomsten die in eerste instantie minder nuttig lijken.

10. Gewenningsperiode
Thuiswerken vraagt ook om flexibiliteit van anderen. Een manager die niet gewend is aan thuiswerkers moet hieraan wennen. Hetzelfde geldt voor collega’s en het thuisfront. Begin klein, werk aan vertrouwen en breidt uit. 1 Dag in de week thuiswerken voor een zichtbaar beter resultaat is best een goed begin …

Wij zijn allemaal informatiewerkers

Niet dus.

We leven in het informatietijdperk en zijn allemaal informatiewerkers. Wie kan dat nu in twijfel trekken? De vraag is natuurlijk wel wie “wij” zijn en wat dan wel een “informatiewerker” is. Als je dat verder niet benoemt kun je redelijk lang langs elkaar heen blijven praten.

Laten we om de vraag iets te vereenvoudigen stellen dat “wij” betrekking heeft op Nederland en dat het gaat om mensen die nu –dus in deze tijd – in Nederland werkzaam zijn. Dit is natuurlijk al een behoorlijke en geforceerde inperking, maar voor de zaak van de discussie lijkt mij dat handig.

Laten wij op zoek gaan naar de definitie van een informatiewerker of het Engelse equivalent “information worker”. Het grappige is dat binnen Wikipedia het begrip “Informatiewerker” nog niet is uitgewerkt. Ook mijn digitale versie van Van Dale geeft geen uitsluitsel over het begrip “Informatiewerker”.

Wat je wel op grote schaal via Google aantreft is het begrip “knowledge worker” dat in 1959 door Peter Drucker in Landmarks of Tomorrow werd geïntroduceerd. Dit begrip wordt vaak als een synoniem gebruikt voor het in Nederland in zwang zijnde informatiewerker.

De kenniswerker (ook wel breinwerker) is iemand die niet met zijn handen werkt, maar zijn geest. Typische voorbeelden van kenniswerkers zijn adviseurs, onderzoekers, juristen, marketeers.

….Om professionals in de categorie schapenscheerders en glasblazers van kenniswerkers te onderscheiden, kunnen we kenniswerkers beschouwen als diegenen die bij het doen van hun werk nauwelijks spierkracht of bijzondere handvaardigheden gebruiken maar vooral ideeën, begrippen, modellen en andere informatie…. De omgeving waarin de kenniswerker opereert is per definitie dynamisch…en dat maakt het voor de kenniswerker noodzakelijk om door leren zijn kennis voortdurend contextrelevant te houden… schrijft Weggeman in 2007 in Leidinggeven aan Professionals? Niet doen!.

Al met al is de kenniswerker dus wel een bijzondere soort onder de werkers van Nederland, te onderscheiden van medewerkers die dagelijks aan gestructureerde taken werken en
die vooral met data en informatie aan de slag zijn in plaats van ideeën
waarbij het creëren of consumeren van informatie centraal staat en geen transformatie van informatie
waarbij het vooral gaat om het snel kunnen vinden van informatie

Denk hierbij aan mensen achter de balie van banken, operators in call centers, of leidinggevenden in bijvoorbeeld winkels of afdelingen van ziekenhuizen.

Ten slotte kunnen wij nog een 3e type onderscheiden, namelijk mensen die vooral bezig zijn met invoer van data, zoals bijvoorbeeld receptionisten, administratieve medewerkers en secretaresses.

Breinwerkers zijn er dus in diverse soorten. Het feit dat zij minder met hun handen werken en allemaal langdurig achter een computer zitten is nauwelijks onderscheidend.

Ik zou willen zeggen laten we de begrippen informatiewerker en kenniswerker wat genuanceerder toepassen. Zowel in onze discussies over kenniseconomie en kennismanagement als bij onze verkenningen van het nieuwe werken.

De bron van het kwaad

Mechanisering en automatisering verdringen routinematige werkzaamheden. De nadruk van het werk verschuift naar creativiteit en kennisgericht werken.In 1950 baarde een Nederlandse vrouw gemiddeld 3.0 kinderen. Dit cijfer is tot 2004 teruggelopen naar 1,75. Het resultaat is dat er binnenkort meer mensen het arbeidsproces zullen uitstromen dan dat er nieuwe mensen in de schoolbanken zitten. Aan de ene kant willen we dus kennis behouden en ontwikkelen, maar aan de andere kant neemt de locale arbeidskracht af.
Meer …

De misleiding van “Het Nieuwe Werken”

Sinds de kennismaking met “Het Nieuwe Werken” staat de kreet me tegen. Als verkoopargument is het best een goede slogan. Het roept de mysterieuze gedachte op rond iets “Nieuws”en “Werken”, zonder dat het iets zegt over de invulling. Voor verkooporganisaties en consultants het ideale rookgordijn om ongemerkt een breed scala van producten en diensten bij hun klant naar binnen te kruien. Voor klanten een angstaanjagende doos van Pandora. Brandend van nieuwsgierigheid verwacht iedere klant na het openen van de doos te worden overladen met ellende.

Meer..